divendres, 31 d’octubre de 2008

El dissabte i el diumenge no es continua amb el tancament

El cap de setmana no es continuarà amb el tancament perquè des de rectorat no s'ha permès que les portes siguen obertes dissabte i diumenge.

Ha hagut un acord amb el degà de que els campaments, cartells i pancartes no es retiraran i el dilluns es tornarà al tancament. A més, a les altres assemblees de Blasco Ibáñez s'ha arribat al mateix acord.

Hem tingut que acceptar això perquè érem com a molt quinze persones a l'assemblea de les 14.00 i no teníem força. El dilluns ja es parlarà de que fem el pròxim cap de setmana. També s'ha dit al degà que si qualsevol cartell o part del campament es lleva contestarem en conseqüència i ell ha donat la seua paraula de que no es llevarà res.

A l'assemblea d'avui a les dos s'ha pensat que no era viable la opció de que es quedara gent dos dies tancats sense la possibilitat de sortir.

Recordem que hem penjat prou informació sobre Bolonya per a que la formació continue el cap de setmana de manera personal.

Vinga, que descanseu i el dilluns continua la lluita.

NO A BOLONYA!

---

El fin de semana no se continuará con el encierro porque desde rectorado no se ha permitido que las puertas se mantengan abiertas sabado y domingo.

Ha habido un acuerdo con el decano de que los campamentos, carteles y pancartas no se retirarán y el lunes se volverá al encierro. Además, en las otras asambleas de Blasco Ibañez se ha llegado al mismo acuerdo.

Hemos tenido que aceptar esto porque éramos como mucho quince personas en la asamblea a las 14.00 y no teníamos fuerza. El lunes ya se hablará de qué hacemos el fin de semana. También se ha dicho al decano que si cualquier cartel o parte del campamento se quita contestaremos en consecuencia y él ha dado su palabra de que no se quitará nada.

En la asamblea de hoy a las dos hemos pensado que era inviable la opción de que se quedara gente dos días encerrados sin la posibilidad de salir.

Recordamos que hemos colgado bastante información sobre Bolonia para que la formación continúe el fin de semana de manera personal.

Venga, que descanséis y el lunes continúa la lucha.

¡NO A BOLONIA!