dissabte, 20 de desembre de 2008

Descans vacacional / Descanso vacacional


L'assemblea de estudiants de la facultat de geografia i història de la Universitat de València descansa per vacances. Després de quasi dos mesos de campament hem decidit tornar a casa per vacacions. No és una despedida! No renunciem a la lluita! No al procés de Bolonya ara i sempre!


La asamblea de estudiantes de la facultad de geografia e historia de la Universitat de València descansa por vacaciones. Después de casi dos meses de campamento hemos decidido volver a casa por vacaciones. No es una despedida! No renunciamos a la lucha! No al proceso de Bolonia ahora y siempre!