dissabte, 20 de desembre de 2008

L'assemblea d'Alacant ocupa el rectorat / La asamblea de Alicante ocupa el rectorado

L'assemblea de estudiants en contra del procés de Bolonya de la Universitat d'Alcant van ocupar ahir dia 19 de decembre el rectorat de la UA, mentre reclamaven un debat públic amb el rector, Ignacio Jimenez Raneda. Els estudiants van anar al rectorat uns moments després de que s'acabara el consell de govern en el que s'aprobaven els presupostos. Després de insistir en la necesitat d'un debat públic on es tractara el procés de Bolonya i la situació de la universitat pública els estudiants van procedir a ocupar rectorat.


---------------------------------------------------------------------

La asamblea de estudiantes en contra del proceso de Bolonia de la Universitat de Alacant ocuparon ayer dia 19 de diciembre el rectorado de la UA, mientras reclamavan un debate público con el rector, Ignacio Jiménez Raneda. Los estudiantes fueron a rectorado unos momentos despúes de que finalizara el consejo de gobierno en el que se aprobaron los presupuesto. Después de insistir en la necesidad de un debata público donde se tratara el proceso de Bolonia y la situación de la universidad púbilca los estudiantes procedieron a ocupar el rectorado.La noticia en la premsa/ La noticia en la prensa: https://webges.uv.es/public/uvRecullWeb/2008/12/20081219_1703.JPG