dissabte, 29 de novembre del 2008

Resum Eleccions

NOTA DE PREMSA

Les Assemblees que participaren a les eleccions aconsegueixen més de la meitat dels representants al Claustre

(València) Les Assemblees d’estudiants de la Universitat de València han obtingut una via institucional per tal de seguir la lluita per l’obertura d’un procés de debat sobre el Pla bolonya. Així a les eleccions del passat dijous dia 27 de novembre, les assaemblees van aconseguir 12 claustrals dels 22 als que optaven. Al mateix temps els sindicats que comparteixen la lluita pel referèndum, el debat i la paralització del Pla Bolonya (SEPC, BEA, Acontracorrent, AEC i Els Quatre Gats) obtingueren 27 claustrals. En total 39 claustrals sobre un total de 75 que opten per una posició crítica amb el procés de convergència europeu de l’educació superior i la col·laboració directa amb les Assemblees. És precisament en el camp de les ciències (principalment ubicat a Burjassot) on s’ha obtingut un major nombre de representants a Claustre; gràcies als vots de Psicologia i Logopèdia, Químiques, Biologia, Física, FCAFE i Filosofia i Eduació (sols aquesta última del àmbit d’humanitats). Aquesta última dada fica de manifest que el moviment pro-debat s’ha extés molt més enllà de les humanitats a la Universitat de València.

L’espectacular resultat de les Assemblees s’ha aconseguit amb un temps mínim de preparació, l’inexistència de candidatures a Claustre a molts dels centres on les assemblees son més fortes (Filologia, Socials o Geografia i Història) i el boicot i l’amenaça d’impuganció constant a les que les llistes van ser sotmeses. Els 12 representants de l’Assemblea es corresponen amb la davallada d’entre 8 i 9 representants de la força més votada (Campus Jove) que gràcies a la seua implantació a tots i cadascun dels centres ha mantingut el primer lloc tot i disminuir un 30% en vots i representants, degut a la seua posició favorable a l’actual implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). A més aquest sindicat, associat al PSPV -PSOE, ha vist reduïts els vots a un dels seus “regnes” tardicionals, la facultat de Dret on ha perdut 100 vots i un representant. També perd vots en tots els altres centres excepte en Econòmiques (+83) i Fisioteràpia (+28). Destaquen les davallades en Química (on perd 98 vots), Filologia (on perd 83 vots), Geografia e Història (on perd 75 vots) i Química (on perd més de la meitat dels vots). Allà on es presentava la primera força política i les Assemblees, el sindicat majoritari ha obtingut 3 claustrals sobre 22 (13,63%) mentre que les organitzacions horintzontals s’han fet amb 12 claustrals sobre 22 possibles (54,54%). En cambi, en el cas del Campus de Tarongers és on s’han mantingut unes estructures semblants a les de les darreres eleccions ja que les Assemblees van optar allí per no presentar-se’n.

Les Assemblees també, a falta de resultats oficials per centre, han protagonitzat un canvi radical en les eleccions a junta de centre on ocupen més del 80% dels llocs. Així és en Geografia i Història on son 13 de 13 representants, Filologia amb 10 d’11, Filosofia, Magisteri i tot el Campus de Ciències ubicat a Burjassot.

Aquests resultats legitimen la presència, constantment criminalitzada i desprestigiada pel Rectorat, de les Assemblees com a òrgans igual de representatius o més que altres sindicats polítics. Tot i això, les assemblees seguiran optant per un canvi de model de participació dels estudiants a la Universitat fent la seua tasca des de dintre de la institució per tal d’obtenir una veu amb capacitat real de decisió i basada en les decisions de consens dels estudiants. Suposa un model radicalment diferent a tot allò que es coneix per democràcia a la Universitat, un dels punts de la reforma que proposen aquestos moviments assambleàris que s’uneixen a les propostes culturals, les xerrades informatives i les classes obertes que els propis estudiants venen organitzant des que començaren els tancaments.

RESUM ELECCIONS A CLAUSTRE

DADES OFICIALS EXTRETES DE la plana web de la UV:

http://www.uv.es/~jelectoral/claustre/index.html

Les assamblees aconsegueixen el 54,45% dels claustrals als que optaven i representen al 2,06% dels estudiants. Allà on participa l’Assemblea la força política més votada (Campus Jove) -tot i presentar-se a tots els centres- obté el 13,63% dels representants i un 2,59% dels vots entre el total dels estudiants.

La primera força política (Campus Jove) perd al voltant d’un terç en representativitat, vots emesos i vots sobre el total dels estudiants. En total perd entre 8 i 9 claustrals que passen principalment a mans de les recentment creades Assemblees d’Estudiants.

Centres on NO es presenta a claustre l’Assemblea

Geografia i Històriaà 5 claustrals a decidir

2007à campus jove 2 claustrals amb 133 vots

2008 à campus jove 1 claustral amb 58 vots (-75)

Sindicats favorables a les assemblees: SEPC (2) i Acontracorrent (2)

Filologia, Traducció i Comunicacióà 6 claustrals a decidir

2007à campus jove 1 claustral amb 117 vots

2008 à Campus jove 1 claustral amb 34 vots (-83)

Sindicats favorables a les assemblees: AEC (2), SEPC (2) i Bea (1)

Medicina i Odontologiaà 4 claustrals a decidir

2007à campus jove 1 claustral amb 120 vots

2008 à Campus jove 1 claustral amb 81 vots (-39)

Sindicats favorables a les assemblees: Els quatre gats (1)

Infermeria i Podologiaà 2 claustrals a decidir

2007à Campus jove 1 claustral amb 50 vots

2008 à Campus jove 0 claustral amb 24 vots (-26)

Sindicats favorables a les assemblees: BEA(1) i SEPC (1)

Fisioteràpiaà 1 claustral a decidir

2007à Campus jove 0 claustral amb 38 vots

2008 à Campus jove 1 claustral amb 66 vots (+28)

Farmàciaà 4 claustrals a decidir

2007à Campus jove 2 claustral amb 100 vots

2008 à Campus jove 1 claustral amb 56 vots (-44)

Sindicats favorables a les assemblees: BEA(1) i SEPC (1)

ETSEà 2 claustrals a decidir

2007à Campus jove 2 claustral amb 49 vots

2008 à Campus jove 0 claustral amb 11 vots (-38)

Sindicats favorables a les assemblees: BEA(1)

Dretà 10 claustrals a decidir

2007à Campus jove 3 claustral amb 286 vots

2008 à Campus jove 2 claustral amb 186 vots (-100)

Sindicats favorables a les assemblees: BEA(1), Acontracorrent (1), SEPC (1)

Economiaà 14 claustrals a decidir

2007à Campus jove 5 claustrals amb 316 vots

2008 à Campus jove 7 claustral amb 399 vots (+83)

Sindicats favorables a les assemblees: Acontracorrent (1)

Ciències Socials à 5 claustrals a decidir

2007à Campus jove 2 claustral amb 107 vots

2008 à Campus jove 1 claustral amb 99 vots (-8)

Sindicats favorables a les assemblees: BEA(1), Acontracorrent (1), SEPC (1)

Centres on es presenta l’Assemblea

Filosofia i Ciències de l’educacióà4 claustrals a decidir

2007à Campus jove 1 claustral amb 53 vots

2008à Campus jove 0 claustrals amb 30 vots (-23)

Assemblea d’Estudiants de Filosofia 2 claustrals 200 vots

Sindicats favorables a les assemblees: SEPC (2)

Psicologia à 5 claustrals a decidir

2007à Campus jove 1 claustral amb 53 vots

2008à Campus jove 0 claustrals amb 27 vots (-16)

Assemblea d’Estudiants de Psicologia i Logopedia (AEPL) 3 claustrals 148 vots

Sindicats favorables a les assemblees: SEPC (1)

Magisteri à 4 claustrals a decidir

2007à Campus jove 1 claustral amb 81 vots

2008à Campus jove 1 claustrals amb 53 vots (-28)

Assemblea d’Estudiants de Magisteri i SEPC 3 claustrals 200 vots

FCAFE (Ciències de l’activitat física i l’esport)à 1 claustral a decidir

2007à Campus jove 1 claustral amb 39 vots

2008à Campus jove 0 claustrals amb 39 vots (0)

Assemblea d’Estudiants FCAFE 1 claustral 115 vots

Química à 2 claustrals a decidir (pendent revisió assignació claustral de Campus Jove)

2007à Campus jove 2 claustrals amb 127 vots

2008à Campus jove 1 claustrals amb 29 vots (-98)

Assemblea d’Estudiants Cieències de València (AECV) 1 claustral 66 vots

Física à 1 claustral a decidir

2007à Campus jove 0 claustrals amb 32 vots

2008à Campus jove 0 claustrals amb 29 vots (-3)

Assemblea d’Estudiants Cieències de València (AECV) 1 claustral 59 vots

Biologiaà 4 claustrals a decidir

2007à Campus jove 1 claustrals amb 98 vots

2008à Campus jove 1 claustral amb 47 vots(-51)

Assemblea d’Estudiants Cieències de València (AECV) 2 claustrals 191 vots

Sindicats favorables a les assemblees: BEA (1)

Matemàtiques 1 claustral a decidir

2007à Campus jove 0 claustrals amb 18 vots

2008à Campus jove 0 claustrals amb 2 vots (-16)

Assemblea d’estudiants de València: 0 claustrals 29 vots

Sindicats favorables a les assemblees: BEA (1)

ANÀLISI RESULTATS 2008 i COMPARATIVA 2007

Candidatures

Candidatures Assemblees: 8 centres

Candidatures Primera Força Política (Campus Jove): 18 centres

Claustrals als que opta l’Assemblea: 22 representants

Claustrals als que opta la Primera Força Política (Campus Jove): 75 representants (Tots)

ANÀLISI SOBRE ELS CENTRES ON ES PRESENTEN LES ASSEMBLEES 2008

Candidatures: Filosofia i Educació, Psicologia, Magisteri, Química, Física, Matemàtiques i FCAFE ( 7 centres). De les quals sols UNA es correspon amb l’àmbit d’humanitats (Filosofia I Educació), mentre que 5 corresponen a l’àmbit científic.

ANÀLISI SOBRE ELS TOTAL DELS CENTRES

TOTAL ASSEMBLEES: 12 Claustrals (16%)

TOTAL VOTS ASSEMBLEES: 1008 vots ( 16,53 % vots totals) ( 2’06 % estudiants)

ASSEMBLEES I SINDICATS FAVORABLES: 39 claustrals (52%)

TOTAL CAMPUS JOVE: 18 Claustrals (un pendent) (24%)

TOTAL VOTS CAMPUS JOVE: 1270 vots ( 20,82% vots totals) / ( 2,59 % estudiants)

TOTAL Estudiants : 48984

TOTAL vots: 6097

Participació: 12,45%

RESULTATS 2007

TOTAL ASSEMBLEES: 0 Claustrals ja que no existeixen

TOTAL CAMPUS JOVE: 26 claustrals (34,7%)

TOTAL VOTS CAMPUS JOVE: 1817 (30,15 % vots totals) / ( 3,81 % estudiants)

TOTAL Estudiants : 47737

TOTAL vots: 6026

Participació: 12,62%

COMPARATIVA RESULTATS 2007-2008

Primera Força Política (Campus Jove) 2007 i 2008

 • Claustralsà 26 a 18 (un pendent)à Perd 8 (o 9)à Perd un 30,77% dels representants
  • Vots totalsà 1870 a 1270 à Perd 600 votsà Perd un 32,1% dels vots
 • Represantivitat
  • Vots sobre el total d’estudiantsà 3,81% a 2,59% à Perd 1,22% à Perd 32,03% de la representativitat


Cal mirar si hi ha algun error: comisformgeohistoria@gmail.com

divendres, 28 de novembre del 2008

Vídeos de la mani contra Bolonya a València el 20 de Novembre

Com ja sabeu el 20 de Novembre va ser un gran triomf per a tots i totes:al voltant de 15.000 persones vam mobilitzar-nos a València contra Bolonya,en una marxa que va transcòrrer pacífica i festivament.Açí teniu uns videos de la jornada del 20N:

http://es.youtube.com/watch?v=7uSrSuJShYU
http://es.youtube.com/watch?v=9t9uXubQj8M
http://es.youtube.com/watch?v=8ZPaEPyiYVw&feature=related
http://es.youtube.com/watch?v=QD4a9Mibu3g&feature=related

Del debat amb el Rector:

http://es.youtube.com/watch?v=0GsOHbGTcY8
http://es.youtube.com/watch?v=MuEJrIhKizY&feature=related

Sobre els tancaments:

http://es.youtube.com/watch?v=k-qGlCopvbI

De la primera pressa de Rectorat:

http://es.youtube.com/watch?v=A01wvHiNzU0

Reculls apareguts a la web oficial de la Universitat de València aquesta setmana

http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php?idnoticia=7497
http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php?idnoticia=7503
http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php?idnoticia=7521

Deu raons per a anar a la manifestació de demà 29 de novembrePlataforma per l’Ensenyament Públic

1. No tenim una xarxa de centres que permeta acollir adequadament tot l’alumnat.

La solució que dóna la Conselleria és posar barracons als patis o crear aules en espais comuns, la qual cosa impedeix que l’alumnat dispose de requisits mínims.

2. No existeix una xarxa pública de 0 a 3 anys.

La Conselleria, en compte d’invertir els diners que rep del govern central en la creació d’una xarxa pública, els gasta en concerts o en guarderies privades.

3. Les plantilles de professorat no són estables.

Açò dificulta la planificació i el funcionament dels centres.

4. Tampoc són adients les plantilles d’educadors i fisioterapeutes.

La conseqüència és que l’alumnat amb NEE no tinga les atencions que calen.

5. Tenim un procés selectiu de matriculació de l’alumnat.

Per tant, no hi ha una matrícula equilibrada entre centres públics i concertats.

6. No hi ha suficients especialistes en llengües estrangeres.

Això comporta que l’alumnat no use aquestes llengües des de ben xicotets.

7. Les places docents de secundària no estan catalogades lingüísticament com a places de valencià.

Per tant, l’alumnat no pot acabar els estudis en la nostra llengua.

8. L’orde d’Educació per a la Ciutadania, en anglés.

En un context en que no es poden acabar els estudis en valencià, ni hi ha suficient professorat d’anglés per als més xicotets.

9. El bo-llibre no cobreix el preu total dels lots de llibres i no hi ha beques de transport, ni de menjador per a l’alumnat d’Educació Infantil, Batxillerat i Formació Professional.Volem la gratuïtat REAL de l’ensenyament.

10. El 21% de l’alumnat abandona el sistema educatiu entre els 15 i els 16 anys. Calen programes per a compensar les deficiències de l’alumnat i que no abandonen el sistema educatiu.

PER TOT AÇÒ, VINE EL DISSABTE 29 DE NOVEMBRE A LES 18 HORES A LA PLAÇA DE SANT AGUSTÍ DE VALÈNCIA.

Los rectores afectados por las revueltas piden ayuda al Gobierno

Susana Pérez Pablos-Elpaís.com

En una carta confidencial advierten que el movimiento 'anti-Bolonia' tienedimensión estatal y se recrudece - El problema se extiende a otras capas sociales

No es un fenómeno pasajero. El "movimiento anti-Bolonia" va creciendo "con consecuencias imprevisibles". Los rectores de las cinco universidades que más duramente están sufriendo las manifestaciones y encierros han enviado una carta confidencial al Gobierno en la que piden su intervención. Se trata de un "movimiento que tiene dimensión estatal", que no puede ser abordado "de manera aislada", argumentan. Estas cinco universidades son la de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Complutense, Sevilla y Valencia. Entre ellas suman más de 250.000 alumnos, lo que supone una quinta parte de los estudiantes de las 50 universidades públicas.

Estos alumnos protestan por la implantación de la reforma surgida de la Declaración de Bolonia, firmada por 29 países en 1999 con el objetivo de facilitar la homologación de títulos en el sistema universitario europeo y la movilidad de alumnos y profesores. Los rectores advierten en el escrito, dirigido al secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que "no es un fenómeno pasajero": "No confiamos en que vaya a desvanecerse, sino que esperamos un recrudecimiento".

Este llamado movimiento anti-Bolonia es asambleario y resulta difícil de cuantificar. Pero en los campus más afectados las protestas son diarias. Se trata básicamente de concentraciones en la puerta de los centros y en algunos actos o de encierros. Es un goteo continuo. Crean una asamblea por facultad y otra por universidad. Donde más han calado es en Filosofía, Filología, Medicina y Ciencias de la Información.

En el texto dirigido al Gobierno, los rectores más afectados manifiestan además su inquietud porque este movimiento esté calando en otras capas de la sociedad: "El sentimiento anti-Bolonia se ha ido extendiendo por los centros de secundaria, sembrando la inquietud y preocupación no sólo entre los estudiantes que en los próximos años han de llenar las aulas, sino también entre el profesorado y las familias". Añaden que en estas condiciones y con las "inquietudes dispares" de amplios sectores del profesorado y del personal de administración y servicios (PAS) de las universidades es "muy difícil en este momento la gestión de cambio" para la creación del espacio universitario europeo.

Los responsables de estas universidades le dicen al Gobierno que creen que ha llegado el momento en el que se debe abordar esta situación "con urgencia" y "buscar conjuntamente salidas que permitan avanzar a la Universidad española", razón por la que piden una reunión con los responsables del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Las reivindicaciones de los estudiantes -aseguran, por ejemplo, que el proceso de Bolonia va a suponer una privatización de la Universidad y que van a subir las tasas- no son exclusivas de un centro; tienen que ver con la política educativa española. Cada rector lo ha intentado explicar -y negar-, pero han visto que sus esfuerzos son insuficientes. Reclaman por eso una respuesta institucional, clara y genérica por parte del Gobierno para todos los universitarios del país. Quieren que el Gobierno lance un mensaje público "en positivo sobre lo que representa Bolonia" y que tenga algún gesto como, por ejemplo, simplificar el proceso de acreditación de los nuevos títulos, que retrasa su aprobación.

dilluns, 24 de novembre del 2008

La Universitat de València desmenteix que la policia haja entrat a la Facultat de Geografia i Història

València 24/11/08.- La Universitat de València desmenteix que en la passada matinada (diumenge a dilluns) la Policia Nacional entrara a la Facultat de Geografia i Història tal com s'assegura en un comunicat de les assemblees d'estudiantes. Segons el part de l'empresa de seguretat del campus a la 1:20 hores es va presentar la Policia Nacional en l'entrada de la facultat i va preguntar als vigilants si havien vist botar a una persona pel jardí. Els vigilants van assegurar als agents que no havien vist ningú i aquests, després de realitzar una ronda de verificació, se’n van anar.
D’altra banda, la Universitat de València desmenteix també les informacions que denuncien el suposat robatori de prop de deu mil signatures a favor de la paralització del procés de Bolonya. Aquestes fulles de signatures van ser retirades, juntament amb la cartelleria i diversos utensilis, durant la neteja del cap de setmana i han estat retornades, igual que la resta d'estris, als estudiants que les han reclamades. A més de complir amb les seues funcions higièniques, l'actuació dels serveis de neteja tenia per objecte garantir que la resta de grups estudiantils gaudiren de les mateixes oportunitats durant els tres dies que dura la campanya electoral iniciada hui.
La Universitat de València reitera una vegada més el seu compromís en la defensa de la qualitat de la universitat pública i condemna qualsevol tipus de pressió sobre la comunitat universitària i el seu dret a impartir i rebre docència, així com a participar en condicions d'igualtat democràtica en les eleccions convocades per a dijous que ve 27 de novembre.--------------------------------------------------------------------------------

Ara compareu l'anterior noticia sobre els fets i el que diu la Universitat de Valencia.

diumenge, 23 de novembre del 2008

Policies entren a la Facultat de Geografia i Història

Sobre la 1:20 hores d'esta nit quatre cotxes i una furgoneta de detenció de la policia nacional han acudit a l'entrada de la nostra facultat. Al vore'ls, ens hem asomat a la porta de l'edifici mentre alguns d'els 8 o 9 agents que han vingut, intentaven rebotar la valla d'entrada al recinte amb porres i llinternes en les mans. Els serveis de seguretat de la Universitat els comenten que no tenen autorització per deixar-los entrar, però així i tot, uns set agents ho han fet, tant pel jardí del nostre recinte, com per les valles de la Facultat de Filosofia. Escridasats per nosaltres, els informàvem de l'especial jurisdicció de la Universitat envers l'entrada de les forces de seguretat de l'Estat, i després de negar-nos constantment el nostre dret de reclamar la seua identificació, els policies, al crit d'un dels seus companys en el cotxe, s'han replegat ràpidament en busca d'un nou objectiu.

divendres, 21 de novembre del 2008

URGENT: DECRETAT FÍ TANCAMENTS

Comunicat del rector entregat avui a les 18:45h

Davant el procés electoral en curs i donat que la campanya electoral s'inicia el pròxim dilluns 24 de novembre, es comunica que amb la finalitat de garantir els drets de tots i totes, el dilluns a les 9 hores deuran desaparèixer els cartells, pancartes i la resta de elements constitutius dels tancaments als centres.

EL RECTOR

Coses:
Hi ha gent que es quedarà tot el cap de setmana a història
Dilluns a les 9 del matí ha d'estar tot retirat (el degà comenta que es pot aplaçar unes hores)

Per tal de comunicar-nos millor

l'encarregat del correu de l'assemblea que reenvie aquest post o que algu li ho diga.
envieu totes aquelles coses a comentar al mail : comisformgeohistoria@gmail.com

dimecres, 19 de novembre del 2008

Demà 20N Tots al carrer contra Bolonya!


El Fórum europeu d'estudiants convoca per a demà dia 20 de Novembre vagues i manifestacions a tota Europa contra el procés de Bolonya,coincidint amb el Dia de l'estudiant.

A València,les Assemblees d'estudiants de la Universitat de València convoquem:

*Vaga general d'estudiants de secundària,universitat i docents.
*Manifestació que partirà a les 12 hores de la porta de la Facultat de Geografia i Història(Blasco Ibáñez).

Així que...MOBILITZA'T,VINE,PARTICIPA!!


dilluns, 17 de novembre del 2008

ACCIONS INSTITUTS

Seria interessant si poguerem assistir a estos tancaments per tal de parlar sobre els nostres tancaments i protestes

 • IES Veles e Vents de Torrent Tancament 17 de novembre
 • Secció IES Riba-roja Tancament 19 de novembre de 19 a 23h
 • IES Comarcal de Burjassot-Godella Tancament 19 de novembre, de 19 a 22h amb sopar i taller de pancartes
 • IES Camp de Túria de Llíria Tancament 19 de novembre
 • IES MARIA CARBONELL I SANCHEZ de Benetússer Tancament 19 de novembre amb als centres de la zona.
 • IES Laurona de Llíria Tancament 19 de novembre
 • IES d 'Enguera Tancament 20 de novembre
 • IES de L'Eliana Tancament 20 de novembre
 • IES l’Om de Picassent Tancament 20 de novembre
 • IES ABASTOS de València Tancament 20 de novembre
 • Plataforma en Defensa de L'Ensenyament Públic de la Foia de Bunyol Tancament dia 21 a l'Ajuntament de Xest
 • IES la Serrania de Villar del Arzobispo Tancament 21 novembre

dissabte, 15 de novembre del 2008

Més de 70 localitats espanyoles es manifesten contra Bolonya (Crónica 13 de Novembre)

Article i vídeo:http://www.larepublica.es/spip.php?article13331

L'Assemblea d'estudiants de la Universitat d'Alacant acamparà tres dies contra Bolonya
Més informació al blog de l'Assemblea: http://assembleaestudiantsua.blogspot.com/

Assemblearisme

Afegim un més que necessari document publicat amb copyleft per Traficantes de Sueños (com molts dels altres llibres que publiquen)

Añadimos un más que necesario documento publicado con copyleft por Traficantes de Sueños (como muchos de sus otros libros)ASAMBLEARISMO Y REUNIONES
(
en PDF)


Llegir més... / Leer más...

dijous, 13 de novembre del 2008

Demà Divendres a les 11 tots al Consulat italià

Demà Divendres a les 11 al Consulat italià de València,mobilització contra la reforma de l'ensenyament a Itàlia,la Llei 133 o "Llei Gelmini"del govern Berlusconi,que suposa:

-Un retall indiscriminat dels fons universitaris,sense criteris de mérit,eficiéncia,ni d'avaluació.
-La congelació de la rotació del personal docent i técnic:per cada nova contratació caldrà esperar a la jubilació de 5 professors,el que agravarà el problema ja existent de l'envelliment de la classe docent.
-La transformació de les universitats en fundacions de dret privat:es delega al sector privat,empresarial,una tasca que deu ser de l'Estat:la formació de professionals.

Per tot açó hem d'estar demà tots i totes amb els companys italians.

Més informació a:http://www.kaosenlared.net/noticia/manifiestan-estudiantes-italianos

dimarts, 11 de novembre del 2008

Els estudiants de la Complutense es tornen a tancar contra Bolonya

Ahir dilluns dia 10 de Novembre es tancaven les facultats madrilenyes d'Història i Filosofia;avui ho feien Ciéncies de l'Informació i Filosofia i Lletres,i demà dimecres es sumen Ciéncies,Educació i Belles Arts.

Cal dir també que a Saragossa,Burgos,Oviedo,Bilbao,Sevilla i Granada s'està extenent el moviment assembleari contra Bolonya,i també s'estàn moguent a Cadis,Cáceres,Badajoz i Múrcia.

A França les coses s'estàn calfant també,i a Itàlia ja veiem a les notícies les grans mobilitzacions que s'estàn produïnt.

Ànims,doncs,a tots els estudiants,i companys d'altres llocs en lluita!

Concentració al Botànic contra l'ANECA-Dijous 6 de Novembre

El dijous passat es celebrava al Botànic de València un curset de dos dies sobre la qualitat de l'ensenyament,patrocinat per l'ANECA,i que tenia com a ponents,el Vicerrector de Convergència Europea,Antonio Ariño,el Director General d'Universitats,Felipe Pétriz,entre d'altres,i com a inaugurador d'honor a Francisco Tomás,rector de la Universitat de València,que finalment no es va presentar.

Uns dos-cents estudiants de diverses facultats ens vam concentrar a les diferents portes del Jardí Botànic per impedir l'entrada dels conferenciants i els assistents al curset,en protesta contra l'ANECA,organisme que dictamina la validació o no de les titulacions universitàries en funció de la seua utilitat i rendabilitat al mercat,a l'economia.

Davant les nostres protestes el Director General d'Universitats accedí a tenir un debat amb nosaltres,a canvi de que deixàrem d'obstaculitzar les portes del recinte.El diàleg amb el Director no va poder ser més ambigu:es desentenia de fer més endavant un debat obert com el que haviem tingut amb el rector,i deia no tenir ell la potestad de convocar o no un referéndum.Va parlar deu minuts i s'en va anar.

Conclusió:cap de les autoritats universitàries es compromet a res ni es responsabilitza de res.Però sí que permeten l'implantació de Bolonya.Les posicions estàn clares.

Vora 2000 persones vam assistir al debat públic amb el rector el passat dimecres 5

La massiva afluéncia de gent al debat públic amb el rector,Francisco Tomás,a l'Aula Magna de Filosofia,el passat dimecres dia 5 de Novembre,obliga a habilitar tres aules més per seguir la emissió per internet.

Un debat de quasi quatre hores en que vam sortir clarament victoriosos els estudiants.Els discursos dels tres representants de les assemblees estudiantils,les seues reivindicacions,junt al torn de preguntes formulades al rector per l'alumnat present,difereixen totalment de l'actuació del màxim exponent de la Universitat de València:les contradiccions,la passivitat,i la no resposta a moltes de les preguntes van ser la tónica general,junt a la negació de la celebració d'un referèndum.

La desinformació de les própies autoritats universitàries pel que fa a l'implantació dels nous plans d'estudi a cada facultat es va fer patent.I també la manca de voluntat de diàleg ni d'acceptar cap de les propostes del manifest de les assemblees.Aquesta és la seua democràcia,la de no voler ni consultar la opinió dels seus estudiants respecte a Bolonya.Haurem d'utilitzar la nostra força com estudiants units i en lluita en defensa d'una Universitat pública i de qualitat,i per aturar el Procés de Bolonya.

Per implantar un nou pla d'estudis de forma antidemocràtica,i per no representar els estudiants de la Universitat de València,Francisco Tomás dimissió ja!

dilluns, 10 de novembre del 2008

El País 10/11/08 Opinió

El prestigiòs catedràtic de Filosofía de la complutense Jose Luis Pardo escriu avui dilluns sobre Bolonya una llarg article d'opinió sobre la reforma de la Universitat

La descomposición de la Universidad


El "proceso de Bolonia" pretende facilitar la incorporación de los licenciados a la sociedad. En realidad, esconde tras sus promesas un zarpazo que puede ser mortal para las estructuras de la enseñanza pública


Como sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país -sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.
diumenge, 9 de novembre del 2008

Declaració d'Espai Alternatiu en suport a les mobilitzacions dels estudiants

La crisi econòmica i el procés de Bolònia

En suport a la mobilització estudiantil de la Universitat de València

Declaració d'Espai Alternatiu

La crisi econòmica que ens colpeja en aquests moments té els seus arrels històrics en una pèrdua de la rendibilitat de les inversions capitalistes. Davant d'aquesta situació el capital va començar a desplegar, ja fa d'això trenta anys, la seua ofensiva neoliberal, posant en marxa mecanismes que intentaven resoldre els problemes de rendibilitat per dues vies: amb el retall de salaris i de drets laborals per una banda i obrint nous espais per a “fer negoci” per l'altra.

El Procés de Bolònia i l'Espai Europeu d'Educació Superior, que arranquen en 1999 i són inspirats per la Mesa Rodona d'Empresaris Europeus (ERT), s'insereixen plenament dins de la segona via apuntada, ja que el seu objectiu últim no és altre que la privatització del Sistema Educatiu Superior, per tal de convertir-lo en font de benefici empresarial.

Però aquest desmantellament de l'Educació Superior, entesa com servei públic i dret ciutadà, vol servir també per a propiciar un augment de la productivitat de les empreses, posant la Universitat al seu exclusiu servei i fabricant “clons” especialitzats que siguen una peça més dins de la maquinària del sistema productiu capitalista.

Els nous “robots” universitaris seran també seleccionats amb criteris plenament “classistes”: l'augment de les taxes acadèmiques, la supressió de les beques, els elevats costos dels Màsters i Doctorats i l'assistència obligada a les classes, que impossibilitarà compaginar els estudis amb un treball remunerat, posaran en funcionament un mecanisme de tria basat en el poder adquisitiu dels estudiants i de les seues famílies.

Els efectes que la crisi en curs té i tindrà sobre el món del treball són molt importants: augment dels acomiadaments i dels expedients de regulació d'ocupació, increment de l'atur, congelació salarial i per tant increment de la desigualtat entre les rendes del capital i les del treball, esforços renovats per privatitzar els sistemes públics de pensions... Els retalls de les despeses socials i dels serveis públics, com ara la Universitat, estaran a l'ordre del dia. Si inicialment uns dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior era retallar la inversió pública en la Universitat i fer recaure els seus costos sobre els estudiants, ara, en molta més raó, aquest fenomen es veurà exacerbat.

Igualment, en una situació d'augment de l'atur i de total inseguretat laboral, una gran part dels nous titulats quedaran totalment en mans de les empreses, que podran explotar-los sense problemes, forçant els seus ritmes de treball i obligant-los a acceptar molt pitjors condicions salarials.

Aquest és l'obscur escenari de la crisi, que es desenvoluparà en la direcció adés indicada si les polítiques neoliberals no troben resposta per part de la gent treballadora i dels sectors socials colpejats per la dinàmica capitalista. La contestació que en la Universitat de València, en diferents s universitats de l'estat espanyol i en Europa es desenvolupa contra el procés de Bolònia és justament allò que cal fer per tal que aquesta crisi no es descarregue sobre aquella gent que no l'ha provocat. El procés assembleari en marxa, que organitza de manera plenament autònoma el moviment estudiantil, és justament la forma idònia per dur endavant la lluita, integrar el major nombre d'estudiants possible i prendre les decisions i dur-les endavant de manera democràtica.

Tanmateix, atès que ens trobem davant polítiques globals que afecten tot el sistema productiu i els serveis públics, inclòs el de l'Educació, només una resposta conjunta i coordinada de la classe treballadora i de tots aquells sectors oprimits per la crisi té possibilitats d'alçar-se amb l'èxit i de frenar l'ofensiva neoliberal que ja dura tres dècades. Per això és important que les mobilitzacions dels estudiants, sempre que siga possible, busquen la convergència amb altres sectors en lluita colpejats per la crisi. L'Espai Alternatiu dona el seu suport a la lluita dels estudiants de la Universitat de València contra le procés de Bolònia i les imposicions antidemocràtiques del Rectorat i treballarà amb totes les seues forces per a propiciar i empentar una resposta anticapitalista i global a la crisi, en benefici dels que la pateixen sense haver-la causat. Cridem igualment tothom a mobilitzar-se en la jornada europea de lluita del 20 de novembre proper.

Espai Alternatiu, 7 de novembre 2008

www.espaialternatiu.org

dimarts, 4 de novembre del 2008

Assentada d'estudiants contra Bolonya a Blasco IbáñezAvui dia 4 de Novembre estudiants de les diferents facultats de la Universitat de València hem fet una assentada tallant el trànsit a Blasco Ibáñez en protesta contra Bolonya.

Ha començat cap a les 12 del matí a l'altura de la Facultat de Geografia i Història,i ha durat uns 20 minuts,en els quals hem cantat i cridat consignes contra els nous plans d'estudi i la comercialització de l'ensenyament.

diumenge, 2 de novembre del 2008

Debat amb el rector / Debate con el rector

Us recordem que el dimecres 5 de Novembre es farà un debat obert amb el rector Francisco Tomás al Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació a les 12,00 hores. Preguem l'assistència de totes i tots i la màxima difusió del debat / Os recordamos que el miercoles 5 de Noviembre se hará un debate abierto con el Rector Francisco Tomás en el Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació a las 12,00 horas. Rogamos la asistencia de todas y todos y la máxima difusión del debate.Dues notes que ens mostren que sí es pot i que no és un procès sols de València / Dos notas que demuestran que sí se puede y que no es una cosa sólo de Valencia


Nota:

El darrer dia 31 es van reunir els estudiants amb el Rector de la Universitat de Salamanca
/ El pasado día 31 se reunieron los estudiantes con el Rector de la Universidad de Salamanca

Nota:
Estan a l'hemeroteca algunes notícies sobre el moviment universitari i social a Grècia / Hemos colgado noticias sobre el movimiento universitario y social en GRECIA