diumenge, 9 de novembre de 2008

Declaració d'Espai Alternatiu en suport a les mobilitzacions dels estudiants

La crisi econòmica i el procés de Bolònia

En suport a la mobilització estudiantil de la Universitat de València

Declaració d'Espai Alternatiu

La crisi econòmica que ens colpeja en aquests moments té els seus arrels històrics en una pèrdua de la rendibilitat de les inversions capitalistes. Davant d'aquesta situació el capital va començar a desplegar, ja fa d'això trenta anys, la seua ofensiva neoliberal, posant en marxa mecanismes que intentaven resoldre els problemes de rendibilitat per dues vies: amb el retall de salaris i de drets laborals per una banda i obrint nous espais per a “fer negoci” per l'altra.

El Procés de Bolònia i l'Espai Europeu d'Educació Superior, que arranquen en 1999 i són inspirats per la Mesa Rodona d'Empresaris Europeus (ERT), s'insereixen plenament dins de la segona via apuntada, ja que el seu objectiu últim no és altre que la privatització del Sistema Educatiu Superior, per tal de convertir-lo en font de benefici empresarial.

Però aquest desmantellament de l'Educació Superior, entesa com servei públic i dret ciutadà, vol servir també per a propiciar un augment de la productivitat de les empreses, posant la Universitat al seu exclusiu servei i fabricant “clons” especialitzats que siguen una peça més dins de la maquinària del sistema productiu capitalista.

Els nous “robots” universitaris seran també seleccionats amb criteris plenament “classistes”: l'augment de les taxes acadèmiques, la supressió de les beques, els elevats costos dels Màsters i Doctorats i l'assistència obligada a les classes, que impossibilitarà compaginar els estudis amb un treball remunerat, posaran en funcionament un mecanisme de tria basat en el poder adquisitiu dels estudiants i de les seues famílies.

Els efectes que la crisi en curs té i tindrà sobre el món del treball són molt importants: augment dels acomiadaments i dels expedients de regulació d'ocupació, increment de l'atur, congelació salarial i per tant increment de la desigualtat entre les rendes del capital i les del treball, esforços renovats per privatitzar els sistemes públics de pensions... Els retalls de les despeses socials i dels serveis públics, com ara la Universitat, estaran a l'ordre del dia. Si inicialment uns dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior era retallar la inversió pública en la Universitat i fer recaure els seus costos sobre els estudiants, ara, en molta més raó, aquest fenomen es veurà exacerbat.

Igualment, en una situació d'augment de l'atur i de total inseguretat laboral, una gran part dels nous titulats quedaran totalment en mans de les empreses, que podran explotar-los sense problemes, forçant els seus ritmes de treball i obligant-los a acceptar molt pitjors condicions salarials.

Aquest és l'obscur escenari de la crisi, que es desenvoluparà en la direcció adés indicada si les polítiques neoliberals no troben resposta per part de la gent treballadora i dels sectors socials colpejats per la dinàmica capitalista. La contestació que en la Universitat de València, en diferents s universitats de l'estat espanyol i en Europa es desenvolupa contra el procés de Bolònia és justament allò que cal fer per tal que aquesta crisi no es descarregue sobre aquella gent que no l'ha provocat. El procés assembleari en marxa, que organitza de manera plenament autònoma el moviment estudiantil, és justament la forma idònia per dur endavant la lluita, integrar el major nombre d'estudiants possible i prendre les decisions i dur-les endavant de manera democràtica.

Tanmateix, atès que ens trobem davant polítiques globals que afecten tot el sistema productiu i els serveis públics, inclòs el de l'Educació, només una resposta conjunta i coordinada de la classe treballadora i de tots aquells sectors oprimits per la crisi té possibilitats d'alçar-se amb l'èxit i de frenar l'ofensiva neoliberal que ja dura tres dècades. Per això és important que les mobilitzacions dels estudiants, sempre que siga possible, busquen la convergència amb altres sectors en lluita colpejats per la crisi. L'Espai Alternatiu dona el seu suport a la lluita dels estudiants de la Universitat de València contra le procés de Bolònia i les imposicions antidemocràtiques del Rectorat i treballarà amb totes les seues forces per a propiciar i empentar una resposta anticapitalista i global a la crisi, en benefici dels que la pateixen sense haver-la causat. Cridem igualment tothom a mobilitzar-se en la jornada europea de lluita del 20 de novembre proper.

Espai Alternatiu, 7 de novembre 2008

www.espaialternatiu.org