divendres, 28 de novembre de 2008

Reculls apareguts a la web oficial de la Universitat de València aquesta setmana

http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php?idnoticia=7497
http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php?idnoticia=7503
http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php?idnoticia=7521