dissabte, 15 de novembre de 2008

L'Assemblea d'estudiants de la Universitat d'Alacant acamparà tres dies contra Bolonya
Més informació al blog de l'Assemblea: http://assembleaestudiantsua.blogspot.com/